Dapatkan di Minda Taqwa Enterprise D 109 Kg Paloh Sg Kiat 20050 K Trg h/p 013 9835318

Saturday, June 21, 2008

SIAPAKAH ORANG YANG BERUNTUNG?

Orang yang beruntung di sisi ALLAH s.w.t

Siapakah orang yang beruntung? Adakah dengan memiliki kekayaan pangkat dan kemasyuran? Inginkan nasib yang beruntung sehingga sanggup manusia dengki mendengki dan bermusuhan sesama sendiri hingga menumpahkan darah? Apakah yang manusia kejar?

Masa terus berlalu dalam keadaan manusia masih leka dan lalai. Maut semakin menjemput tiba.

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
sampai kamu masuk ke dalam kubur
Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,
niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,
dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin
kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).

At-Takaatsur : 1-8

Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?

Al-An’aam :32

ORANG YANG BERUNTUNG DI SISI ALLAH

1.Beriman dan beramal soleh
2.Berkasih saying
3.Beribadah terutama sepertiga malam
4.Bertaubat
5.Dengar dan patuh pada perintah Allah
6.Bertaqwa
7.Khusuk dalam sembahyang
8.Jauhi perkataan dan perbuatan yang sia-sia
9.Membelanjakan sebahagian dari harta mereka samada kelurkan zakat dan sedekah
10.Pelihara amanah yang diberi
11.Bercakap benar
12.Berjihad diri dan harta di jalan Allah
13Berzikir
14.Berlumba-lumba buat kebajikan
15.Bersabar
16.Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran

Mereka adalah pewaris syurga ALLAH

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga mereka kekal di dalamnya. .HUUD: 23 Read More......

Koleksi Template by MyP4U dot via dot my Powered by Solehpolysas